ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

 แปลเอกสาร แปลภาษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ฯลฯ

         ลูกค้านิติบุคคล 

 1. ลูกค้าโทรติดต่อ 064-4265462, 081-7357969 เพื่อนัดหมาย
 2. ลูกค้ามาติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานแปล หรือหากไม่สะดวกเดินทาง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3
 3. ลูกค้าส่งไฟล์เอกสาร/ไฟล์ภาพ มาที่ E-mail: Ltcbes@gmail.com หรือ Line ID:  0644265462
 4. ส่งชื่อ ที่อยู่ TAX ID ของบริษัท เพื่อขอใบเสนอราคา
 5. บริษัทแปลประเมินราคา / ระยะเวลาทำงาน / ส่งใบเสนอราคา 
 6. ลูกค้ายืนยันการแปล พร้อมมัดจำค่าแปล 50% (กรณียอดค่าแปลไม่ถึง 1,000 บาท ชำระ 100%)
 7. บริษัทแปลเริ่มดำเนินการแปลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
 8. วันส่งมอบไฟล์งานแปล ลูกค้าชำระค่าแปลยอดที่เหลืออีก 50%
 9. กรณีค่าบริการเกิน 1,000 บาท ต้องส่งสำเนาหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3% ทาง E-mail หรือ Line ก่อนส่งฉบับจริงมาที่สำนักงาน
 10. หลังจากได้รับสำเนาหนังสือหัก ณ ที่จ่าย บริษัทแปลออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 11. นัดรับเอกสารแปลฉบับจริง ลูกค้ามารับด้วยตนเอง หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือจัดส่งโดย GrabBike
 

        ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 1. ลูกค้าโทรติดต่อ 064-4265462, 081-7357969 เพื่อนัดหมาย
 2. ลูกค้ามาติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานแปล หรือหากไม่สะดวกเดินทาง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3
 3. ลูกค้าส่งไฟล์เอกสาร/ไฟล์ภาพ มาที่ E-mail: Ltcbes@gmail.com หรือ Line ID:  0644265462
 4. บริษัทแปลประเมินราคา / ระยะเวลาทำงาน 
 5. ลูกค้ายืนยันการแปล พร้อมมัดจำค่าแปล 50% (กรณียอดค่าแปลไม่ถึง 1,000 บาท ชำระ 100%)
 6. บริษัทแปลเริ่มดำเนินการแปลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
 7. วันส่งมอบไฟล์งานแปล ลูกค้าชำระค่าแปลยอดที่เหลืออีก 50%
 8. บริษัทแปลออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 9. นัดรับเอกสารแปลฉบับจริง ลูกค้ามารับด้วยตนเอง หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือจัดส่งโดย GrabBike 

 


 ขั้นตอนการใช้บริการ

บริการรับรองเอกสาร รับรองคำแปล รับรองนิติกรณ์เอกสาร

โดย กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล / ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม / Notary Public (Notarial Services Attorney)

          ลูกค้านิติบุคคล 

 1. ลูกค้าโทรติดต่อ 064-4265462, 081-7357969 เพื่อนัดหมาย
 2. ลูกค้ามาติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานแปล หรือหากไม่สะดวกเดินทาง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3
 3. ลูกค้าส่งไฟล์เอกสาร/ไฟล์ภาพ มาที่ E-mail: Ltcbes@gmail.com หรือ Line ID:  0644265462
 4. ส่งชื่อ ที่อยู่ TAX ID ของบริษัท เพื่อขอใบเสนอราคา
 5. บริษัทแปลประเมินราคา / ระยะเวลาดำเนินการ / ส่งใบเสนอราคา 
 6. ลูกค้ายืนยันให้ดำเนินการ พร้อมชำระค่าบริการ 100% 
 7. บริษัทแปลเริ่มดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
 8. กรณีค่าบริการเกิน 1,000 บาท ต้องส่งสำเนาหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3% ทาง E-mail หรือ Line ก่อนส่งฉบับจริงมาที่สำนักงาน
 9. หลังจากได้รับสำเนาหนังสือหัก ณ ที่จ่าย บริษัทแปลออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 10. นัดรับเอกสารรับรองฉบับจริง ลูกค้ามารับด้วยตนเอง หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือจัดส่งโดย GrabBike

 

          ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 1. ลูกค้าโทรติดต่อ 064-4265462, 081-7357969 เพื่อนัดหมาย
 2. ลูกค้ามาติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานแปล หรือหากไม่สะดวกเดินทาง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3
 3. ลูกค้าส่งไฟล์เอกสาร/ไฟล์ภาพ มาที่ E-mail: Ltcbes@gmail.com หรือ Line ID:  0644265462
 4. บริษัทแปลประเมินราคา / ระยะเวลาดำเนินการ 
 5. ลูกค้ายืนยันให้ดำเนินการ พร้อมชำระค่าบริการ 100%
 6. บริษัทแปลเริ่มดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
 7. บริษัทแปลออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 8. นัดรับเอกสารรับรองฉบับจริง ลูกค้ามารับด้วยตนเอง หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือจัดส่งโดย GrabBike

 

  


10 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 59959 ครั้ง

Engine by shopup.com