ร่วมงานกับเรา

รับสมัครนักแปลทุกภาษา - ทุกสาขา

ต้องการด่วน !!!   นักแปลภาษาต่างๆ ด้านกฎหมาย ด้านวิศวกรรม ภาคธุรกิจ และการเงิน ฯลฯ

ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ฯลฯ

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
 3. มีความเชี่ยวชาญในภาษาและสาขาที่สมัครเป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์การแปลไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 5. มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
 6. เป็นผู้ค้นคว้าใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

หลักฐานการสมัคร

 1. ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หลักฐานการศึกษา
 5. ผลงานการแปล

ส่งเอกสารมาได้ที่

E-mail:               Ltcbes@gmail.com
Tel:                     064-4265462

 

 


22 กันยายน 2566

ผู้ชม 483 ครั้ง

Engine by shopup.com